Doradztwo biznesowe z wykorzystaniem narzędzi IT

Ryzyko, najogólniej rzecz ujmując, to wpływ niepewności na cele. O ryzyku mówimy wówczas, kiedy określamy prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia oraz jego skutki. Ryzyko to konkretna przeszkoda, która może utrudnić nam realizację celu.

W praktyce zarządzanie ryzykiem to dobieranie adekwatnych i skutecznych w działaniu mechanizmów kontroli. Zasada ta ma zastosowanie niezależnie od tego, czy zarządzamy ryzykiem prawnym, finansowym, cyber zagrożeniami, chronimy dane osobowe, czy też poufne informacje organizacji.

Stworzyliśmy projekt RiskUC (Risk Under Control), w którym koncentrujemy się na:

 • Szkoleniach – profesjonalnie prowadzone szkolenia i warsztaty, w czasie których uczymy, jak wyznaczać cele, tworzyć zadania oraz skutecznie zarządzać ryzykiem
 • Doradztwie – wsparcie w projektowaniu i ocenie systemu zarządzania ryzykiem, przygotowywaniu dokumentacji audytowej lub kontrolnej oraz współpracy z podmiotami kontrolującymi
 • Oprogramowaniu – w naszej pracy wykorzystujemy innowacyjny system informatyczny RiskUC wspomagający zarządzanie ryzykiem.

Szkolenia i doradztwo

System IT

Mam pytanie / proszę o kontakt

  Imię i nazwisko

  Firma

  E-mail

  Nr telefonu

  Temat

  Treść