Doradztwo biznesowe z wykorzystaniem narzędzi IT

Optymalizacja sama w sobie jest procesem ciągłym – zawsze bowiem można coś poprawić, zwłaszcza, że pojawiają się nowe, doskonalsze narzędzia.
Dla nas punktem wyjścia jest cel do osiągnięcia. Kolejny krok to analiza. Gdy wiemy już co mamy osiągnąć i jak, przystępujemy do wdrożenia.

W 0Rh+ koncentrujemy się na dwóch narzędziach:

  • systemach klasy workflow
  • outsourcingu

Workflow

Outsourcing

Mam pytanie / proszę o kontakt

Imię i nazwisko

Firma

E-mail

Nr telefonu

Temat

Treść