Doradztwo biznesowe z wykorzystaniem narzędzi IT

Szkolenia „w boju”

0Rh+ / Relacje biznesowe / Szkolenia „w boju”


Czasem handlowiec pomimo predyspozycji osobowościowych do pracy w sprzedaży, dużego zaangażowania i wiedzy nie osiąga pożądanych wyników. Jeżeli przyczyny nie leżą poza nim, to najprawdopodobniej brak mu praktycznych umiejętności.

Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest szkolenie w boju. Metodyka ta zawiera elementy coachingu oraz szkoleń teoretycznych, jej istota jednak jest zgoła inna. Nasz trener towarzyszy handlowcowi w całym procesie sprzedażowym – od przygotowań, aż po finalizację kontraktu. Staje się wzorem dla sprzedawcy oraz, co czasem ważniejsze, pozwala mu spojrzeć na siebie i cały proces handlowy „z boku” z pewnym dystansem. Handlowiec zdobywa zatem umiejętności w najbardziej naturalny sposób, tak jak dzieci uczą się naśladując dorosłych.

Mam pytanie / proszę o kontakt

  Imię

  Nazwisko

  Firma

  E-mail

  Nr telefonu

  Temat

  Treść