Zwiększymy Twoją sprzedaż i zoptymalizujemy procesy

Workflow

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi przywiązuje się do optymalizacji procesów wewnątrz organizacji. Systemy workflow to narzędzia informatyczne, które pozwalają eliminować lub ograniczać obieg dokumentów papierowych oraz wspomagają i automatyzują obieg dokumentów i spraw. Można powiedzieć, że stają się krwioobiegiem organizacji. To, że nie stały się jeszcze powszechne, wynika przede wszystkim z wcześniejszych ograniczeń – wysokich kosztów i złożonych wdrożeń.

Naszym zdaniem system workflow powinien być skutecznym narzędziem, możliwie najbliższym organizmom żywym – stworzonym dla ludzi i ich wspomagającym. Dla nas flow to nie tylko przepływ w znaczeniu ergonomicznym i informatycznym, ale pojęcie psychologiczne, czyli stan umysłu gdzieś pomiędzy satysfakcją, a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Odczuwamy go, gdy jakieś zadanie pochłania nas całkowicie i wykonujemy je z czystą przyjemnością. Co prawda nasz system (jeszcze – na tym etapie rozwoju) nikogo w ten stan nie wprowadzi, ale przynajmniej, gdy już się w nim znajdzie, to pozwoli w nim pozostać.

Obieg dokumentów, workflow

0Rh+ wykona analizę biznesową pozwalającą na skuteczne zaprojektowanie, wdrożenie i rozwijanie systemu u Klienta.

Nasza firma rekomenduje i korzysta z niezwykle przyjaznego systemu workflow firmy BlueDew Software. Rozwiązanie to charakteryzuje się nienaganną warstwą technologiczną, innowacyjnym interfejsem użytkownika oraz możliwością realizacji szybkich wdrożeń i integracji z innymi systemami.

Posiada architekturę zbudowaną w sposób, który uniezależnia go od platformy systemowej klienta, rodzaju bazy danych czy w końcu rodzaju serwera. Wymaga niskich lub wręcz zerowych nakładów na infrastrukturę sprzętowo – systemową. Można w nim zaimplementować dowolny proces oraz zintegrować się, np. z dowolnym systemem ERP czy bankowym.

Produkty klasy workflow nie są już wczesną innowacją. Rozwiązania te upowszechniają się, a klienci szukają tańszych systemów i wdrożeń. Jednocześnie oczekują, aby interfejsy użytkowników były intuicyjne i zbliżone do stosowanych w portalach społecznościowych.

Oba te oczekiwania spełnia system BlueDew:

  • posiada intuicyjny interfejs użytkownika
  • jest jednym z najtańszych na rynku

Mam pytanie / proszę o kontakt

Imię

Nazwisko

Firma

E-mail

Nr telefonu

Temat

Treść